Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Rechters: politieke kritiek ondermijnt de rechtstaat

DEN HAAG (ANP) - De kritiek van politici op rechterlijke uitspraken ondermijnt de rechtstaat. Dat zeggen de rechters. Ze wijzen in dat verband ook op de vorming van een werkgroep in de Tweede Kamer voor een onderzoek naar de "toenemende invloed" van rechters.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

De voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, Henk Naves, zei dat in zijn nieuwjaarstoespraak. "De beschuldiging van de rechters wordt omarmd door een heuse parlementaire werkgroep die onderzoek doet naar de 'rechtersstaat'. En dan komen we op het punt dat het evenwicht binnen de trias (politica) wankelt." Daarmee verwees Naves naar de scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.

Volgens Naves moeten de politici hun verantwoordelijkheid nemen als wetten niet de gewenste uitkomst hebben in de rechtszaal. "Stop met het verschuilen achter ónze toga en neem verantwoordelijkheid voor wetgeving die kennelijk tekortschiet."

Stikstofbeleid

Commentaar vanuit de politiek werd recent onder meer gegeven op de ingrijpende uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid, de uitspraken van de rechtbank en later het gerechtshof in Den Haag over de inspanningsverplichting om kinderen van Syriëgangers terug te halen en de klimaatzaak Urgenda.

"Rechters passen het recht toe zoals is vastgesteld door de wetgever en toetsen aan internationale verdragen zoals deze zijn omarmd door het parlement. Regels waar óók de overheid zich aan moet houden."