Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Verplichte AOV biedt ondernemers een financieel vangnet 

Zelfstandig ondernemers lopen zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) mogelijk een onnodig groot risico op financiële problemen. Het geldt met name voor ondernemers die werkzaam zijn in sectoren, waarbinnen het risico op lichamelijk letsel groot is

Ondernemen

Zelfstandig ondernemers lopen zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) mogelijk een onnodig groot risico op financiële problemen. Het geldt met name voor ondernemers die werkzaam zijn in sectoren, waarbinnen het risico op lichamelijk letsel groot is. Denk aan zelfstandigen in de bouw, in de techniek en bijvoorbeeld in de landbouw. Lang is er gediscussieerd over het verplicht stellen van zo’n zakelijke AOV-verzekering. Nu lijkt deze verplichting er echter toch te komen: in de loop van 2024 wordt de verplichte verzekering verwacht voor zzp’ers. Men sorteerde hier alvast op voor, door de verplichte AOV-verzekering op te nemen in het pensioenakkoord wat dit jaar gesloten werd door werknemers- en werkgeversorganisaties. 

Voor ondernemers, specifiek zelfstandigen, is niet alleen het afsluiten van een AOV-verzekering interessant. Denk ook aan een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Neem bijvoorbeeld een verzekering voor zzp zorg, die dekking biedt bij beroepsfouten bij het verlenen van medische hulp aan patiënten. Dergelijke fouten kunnen grote gevolgen hebben, vaak leidend tot een hoge financiële claim. In dit artikel lees je meer over nuttige verzekeringen voor ondernemers. 

Nut van het financiële vangnet wat de AOV voor ondernemers vormt 
Op het moment dat ondernemers als gevolg van een ongeval gedeeltelijk- of volledig arbeidsongeschikt raken, hebben zij vaak geen financieel vangnet. Het maakt dat het verlies in inkomen niet gecompenseerd zal worden. Iets wat wel het geval is bij veel medewerkers die in loondienst werken. Een grote terugval in inkomen kan leiden tot financiële problemen, of zelfs het gedwongen moeten verkopen van de woning bij het niet langer kunnen bekostigen van de hypotheek op het pand. Een situatie die je als zelfstandige wilt voorkomen. 

Met een zakelijke AOV voor ondernemers wordt het inkomen gecompenseerd bij een gedeeltelijke- of volledige arbeidsongeschiktheid. De ondernemer kan op deze manier in diens woning blijven wonen na een ongeval. Doordat de AOV op dit moment niet verplicht is, sluiten veel zelfstandigen de verzekering niet af. Het leidt immers tot hogere maandlasten. Uit onderzoek van het CBS blijkt zelfs dat 35% van de ondernemers helemaal geen voorzieningen heeft getroffen om te voorzien in het financiële risico bij arbeidsongeschiktheid. In plaats van het afsluiten van een AOV zou dat bijvoorbeeld ook een spaarpot kunnen zijn, waaruit men kan putten bij arbeidsongeschiktheid na een ongeval. 

Niet alleen arbeidsongeschiktheid brengt financiële risico’s met zich mee 
Waar de discussie in de Eerste en Tweede Kamer momenteel specifiek gaat over het verplicht stellen van de AOV voor ondernemers, zijn er meer financiële risico’s om rekening mee te houden. Denk ook aan de eerder genoemde beroepsfouten in de zorg, of bijvoorbeeld in de financiële sector. Een rekenfout bij het uitwerken van de boekhouding of investeringsplannen van een opdrachtgever kan grote gevolgen hebben voor zo’n partij. Deze gevolgen zullen op de ondernemer worden verhaald, doorgaans in de vorm van een hoge claim. Een zelfstandig ondernemer is privé aansprakelijk, wat mogelijk al snel leidt tot grote financiële problemen in de privésfeer. 

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt dit risico afgedekt. Een ondernemer kan rekenen op een vergoeding vanuit diens verzekeraar, wanneer men een claim ontvangt voor een beroepsfout. Dat geldt overigens niet alleen voor de zelfstandige, maar ook voor de medewerkers die voor hem of haar werken. 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering als aanvulling of alternatief 

Naast een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering interessant zijn. Het is een aanvulling of alternatief voor de eerste optie. Een AVB-verzekering dekt de financiële gevolgen voortkomend uit de schade die een ondernemer of diens medewerkers veroorzaakt aan anderen of andermans bezittingen. Deze financiële gevolgen kunnen zeker bij lichamelijk letsel wat aan anderen veroorzaakt wordt fors oplopen. Met een zakelijke AVB-verzekering wordt voorkomen dat de stabiliteit van de organisatie in gevaar komt. 

Lifestyle
  • Adobe Stock