Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Gemeenten bespioneren burgers via social media

In Nederland speelt een soort kinderversie van het overheidsdrama in de Verenigde Staten. Daar was het de NSA die alle burgers in de gaten hield, hier zijn het de gemeenten.

Gemeenten bespioneren burgers via social media

De claim komt hier niet van een klokkenluider, maar van onderzoek uitgevoerd door NHL Stenden en de Rijksuniversiteit Groningen. Zij kregen de opdracht van onderzoeksbureau Politie en Wetenschap om te kijken of de gemeenten in Nederland niet te ver gaan in het bespioneren van de burgers. Dat bleek minstens één op de zes keer het geval te zijn.

Verboden

De resultaten zijn gebaseerd op vragenlijsten die uitgedeeld werden aan de helft van alle Nederlandse gemeenten. Daarin werd gevraagd of ze weleens nep-accounts gebruikten om via sociale media binnen te dringen in bepaalde besloten groepen. Die methode mag normaal gesproken alleen door de politie en inlichtingendienst gebruikt worden, en dan ook nog eens onder zeer strikte voorwaarden. Gemeenteambtenaren mogen absoluut geen gebruik maken van nepaccounts, maar toch snuffelen ze maar al te graag in de privézaken van de Nederlandse burger. Volgens de onderzoekers weten veel ambtenaren simpelweg niet beter. Ze zijn vaak helemaal niet op de hoogte van alle regels, waardoor de wet meer dan eens wordt overtreden.

De Snowdens van de Volkskrant die het onderzoek publiceerden vroegen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om een verklaring, want ze wilden weleens weten waarom er zo losjes met de privacy van de burgers omgegaan wordt, terwijl dat compleet tegen de regels is. Een antwoord hebben ze echter (nog) niet gekregen.

Nieuws
  • Volkskrant, nu.nl
  • Unsplash