Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Weer pleit adviesraad voor minder vlees eten

DEN HAAG (ANP) - Voor de tweede keer in korte tijd concludeert een onderzoeksorgaan van de overheid dat minder vlees eten een belangrijke optie is voor het tegengaan van verdere opwarming van de aarde. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is gedragsverandering van consumenten een alternatief dat kan helpen om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

In Parijs is onder meer afgesproken de wereldwijde temperatuur met niet meer dan 2 graden te laten stijgen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Het streven is zelfs om de stijging onder de 1,5 graad te houden, omdat 2 graden al grote gevolgen voor het klimaat kan hebben.

Onlangs zei de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) al dat consumenten ,,duurzamer en gezonder'' moeten gaan eten. Daarbij werd net als nu specifiek gedoeld op minder vlees eten. De veeteelt is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen.

Alternatieven

Het PBL onderzocht samen met de Universiteit Utrecht welke alternatieven er zijn voor het uit de lucht halen van CO2. Dat is een optie waar de meeste analyses voor 'Parijs' nu zwaar op leunen, maar daarvoor moet veel bos worden aangeplant. Dat gaat ten koste van landbouwgrond, waardoor de voedselvoorziening gevaar loopt.

Afvang en opslag van CO2 zouden volgens de onderzoekers nog wel deels nodig zijn, maar door ook naar gedragsverandering van consumenten te kijken krijgen beleidsmakers meer mogelijkheden om het doel van 1,5 graad te halen. Naast minder vlees eten wordt ook meer gebruik van groene stroom genoemd als optie.