Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Meer inzicht in studies voedselrisico’s

BRUSSEL (ANP) - Om het vertrouwen in voedselveiligheid te verhogen na alle ophef over de onkruidverdelger glyfosaat, wil de Europese Commissie consumenten beter inzicht geven in hoe de risico’s worden bepaald. De studies over bijvoorbeeld de toelating van pesticiden door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA worden toegankelijk voor iedereen, evenals het onderliggende onderzoeksmateriaal van fabrikanten.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

De EFSA kan wel besluiten bepaalde bedrijfsgeheimen of documenten die commerciële belangen kunnen schaden niet openbaar te maken.

Burgers en maatschappelijke organisaties krijgen recht op inspraak. ,,Mensen hebben absoluut gelijk dat ze vragen om de hoogste standaarden van transparantie en onderzoek als het om hun gezondheid en die van hun kinderen gaat’’, aldus vicevoorzitter Frans Timmermans.

Europees burgerinitiatief

Met deze aanpassing van de Algemene Voedselwet uit 2002 reageert de commissie op het Europese burgerinitiatief van meer dan 1 miljoen Europeanen. Ze riepen vanwege de gezondheidsrisico’s op tot een verbod op de onkruidverdelger glyfosaat en openbaarmaking van rapporten bij het beoordelen van bestrijdingsmiddelen.

De EU-lidstaten besloten in november desondanks de Europese vergunning van het mogelijk kankerverwekkende middel met vijf jaar te verlengen. Critici stelden dat de EFSA zich in haar positieve advies had laten leiden door studies van Monsanto, de fabrikant van Roundup met glyfosaat als werkzame stof.

Register voor studies

Het voorstel voorziet verder in een Europees register voor studies, om te garanderen bedrijven geen ongunstige rapporten achterhouden. Ook gaat de commissie via 'risicocommunicatie' meer uitleg geven over beoordelingen van de EFSA.

Greenpeace stelt in een reactie dat chemische bedrijven de controle blijven houden over de wetenschap achter het toelaten van pesticiden. De EU zou al het onderzoekswerk doen, betaald door het bedrijfsleven. De organisatie noemt het publiceren van testresultaten die bij een verzoek tot toelating worden aangeleverd het absolute minimum. Tot nu worden daar alleen samenvattingen van vrijgegeven.

De lidstaten en het Europees Parlement moeten het voorstel nog goedkeuren.