Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Onderzoek wijst uit: vrouwen hebben meer woede in zich dan mannen en worden steeds bozer

Vrouwen zijn de afgelopen jaren bozer geworden. Uit onderzoek blijkt dat in de afgelopen tien jaar vrouwen meer woede in zich hadden dan mannen. Grumph!

Boze vrouw

De BBC heeft de afgelopen tien jaar onderzoek gedaan naar emoties die door mensen worden ervaren. Daaruit is gebleken dat die woede bij vrouwen stijgt. Ook mannen worden iets bozer, maar vrouwen zijn nog steeds de koploper.

Woede en stress

Van 2012 tot en met 2022 hield de BBC een enquête onder 120.000 mensen verspreid over 150 landen. Hierin werd onder andere gevraagd naar de emoties die de deelnemers de vorige dag hadden ervaren.

Opvallend is dat vrouwen meer negatieve gevoelens ervaren. Hierbij moet worden gedacht aan woede, verdriet of stress. Mannen worden overigens ook steeds bozer, maar niet zo boos als vrouwen.

Als je kijkt naar woede en stress nam dit enorm toe tijdens de coronapandemie, zowel onder mannen als vrouwen. Vrouwen waren echter wel kwader en gestrester in deze periode. De reden dat vrouwen veel bozer worden, komt volgens psychiater Lakshmi Vijayakumar door de emancipatie. In veel landen zijn vrouwen de afgelopen jaren onafhankelijker geworden. Hierdoor realiseren zij zich beter hoe groot de ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen, aldus de pyschiater.

India

De frequentie van de boosheid verschilt per land. Zo zijn de vrouwen in India nog woedender. Vijayakumar legt uit dat dit het resultaat is van meer spanningen die zijn ontstaan naarmate meer vrouwen in deze landen zijn geschoold, en werkzaam en economisch onafhankelijk zijn geworden.

De psychiater laat weten dat je dit goed kan zien tijdens de spits in de trein: “Je ziet de mannen voordat ze naar huis gaan, eerst nog even langs de theebar gaan waar ze nog rustig gaan roken”, vertelt ze. “De vrouwen, in tegenstelling tot de mannen, haasten zich naar huis omdat ze nadenken over huishoudelijke taken die nog moeten gebeuren. Het is dan ook niet vreemd om vrouwen al onderweg groente te zien snijden.” gaat ze verder.

Vijayakumar benadrukt dat vrouwen niet ongelukkiger zijn omdat ze meer kansen hebben. Het is dat vrouwen nu inzien hoe zwaar ze het hebben. Ook de veranderende maatschappij speelt daar een rol in: “Vroeger was het niet acceptabel voor vrouwen om hun negatieve emoties te uiten. Dat is nu aan het veranderen.” Vrouwen zijn dus bozer dan mannen. Knoop dat maar in je oren! En anders zullen we je even… nou ja, je vat hem nu wel.

Lifestyle
  • BBC, Metro
  • Adobe Stock