Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Wapen van de week: de luchtbuks

Rijke verzameling aangetroffen bij 'verzamelaar'.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Het was aanvankelijk een actie om uitkeringsfraude op te sporen. Daartoe werden er op meerde plaatsen in het oosten van Noord-Brabant adressen bezocht. Maar naast het gerommel met overheisdstoeslagen en aanvragen bij gemeente- en het arbeidsbureau vond de politie nog iets heel anders. Tijdens een inval bij een loods in Asten trof men een verzameling wapens en patronen aan die er niet om loog. Een aantal pistolen maar toch vooral een fraaie partij windbuksen. Van die krengen die je voor de jacht gebruikt, waar je konijnen, damherten en fazanten mee omlegt. In totaal werden er woensdagochtend 32 wapens - waaronder twintig pistolen, zeven geweren en vijf luchtbuksen - een paar duizend patronen, twee dozen illegaal vuurwerk en een mortier met ontstekers gevonden. 

Jagen

De inval was onderdeel van een grotere gecombineerde actie van het Peelland Interventie Team (PIT) - een eliteteam tegen georganiseerde misdaad. Of de wapens voor de georganiseerde misdaad bedoeld waren is natuurlijk maar de vraag. Met luchtdrukwapens win je de oorlog niet. Mogelijk was deze vermeende uitkeringsfraudeur - een 49-jarige eigenaar van voornoemde loods - genoodzaakt nog wat vlees voor aan tafel bij te schieten op de lokale hei. Asten ligt onder in de Peel. Een jaaggebied als geen ander.

Luchtdruk

Het luchtdrukgeweer, de luchtbuks of de windbuks is een geweer waarbij de kogel door expansie van een gecomprimeerd gas naar buiten wordt geduwd. Dit in tegenstelling tot een vuurwapen waarbij de druk ontstaat door de ontploffing van een lading explosief materiaal. Het luchtgeweer valt onder de wapengroep luchtdrukwapens. Daaronder kun je weer onderscheid maken tussen wapens met 'veerdruk' en 'gasdruk'. Bij het veerdruksysteem wordt de luchtdruk opgebouwd door een zuiger, die door een veer met hoge snelheid naar voren wordt geduwd in een cilinder. Bij een gasdruk-geweer wordt er bij het overhalen van de trekker een ventiel geopend, waarbij een afgepaste hoeveelheid gas wordt vrijgelaten.