Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Bandidos horen op 20 december of ze mogen blijven bestaan

Civiele procedure door het OM aangespannen moet uitsluitsel geven

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Op dinsdag 3 oktober en vrijdag 6 oktober behandelde de rechtbank Midden Nederland de civiele procedure waarin het Openbaar Ministerie de rechtbank vraagt om de Bandidos Motorcycle-club te verbieden. Dat was dus dinsdag en gistereren. Op de foto bij dit artikel zien we de advocaten Leon van Cleef en Marnix van de Werf met een aantal Bandidos, druk uitleggend wat er allemaal op stapel staat in de rechtbank. Motorclub Bandidos is sinds 2014 in Nederland gevestigd en heeft chapters in Sittard, Alkmaar en Utrecht. De organisatie kwam veelvuldig in het nieuws na drugsgerelateerde- en geweldsincidenten.

Procedure

Op 20 december zal de rechtbank uitspraak doen. Dan zal duidelijk zijn of de Bandidos MC mag blijven voortbestaan. Een grote uitspraak waar veel vanaf zal hangen. Uiteraard is dat voor de Bandidos zelf belangrijk, die willen hun club natuurlijk behouden. Maar de uitspraak zal ook meegenomen worden in eenzelfde soort procedure tegen Satudarah MC, die het OM ook heeft aangespannen. Overigens bestaan er daarna nog allerlei beroepsprocedures waarmee zo'n uitspraak weer bestreden kan worden. Het OM heeft vorig jaar al in een interview gesteld dat deze hele verbods-zaak mogelijk jaren kan gaan duren. 

Martijn

Tot nu toe slaagde het OM er niet in om MC's te verbieden. Zo gebood de rechter in 2009 dat de Hells Angels mochten blijven voortbestaan, ondanks een verzoek van het OM tot een verbod. Maar een paar jaar geleden lukte het het OM ineens wel om pedofielenvereniging Martijn, de club die opkwam voor de belangen van mensen met pedofiele neigingen, bij de wet te laten verbieden. De Hoge Raad koos bij de finale uitspraak in die zaak helder en duidelijk voor de rechten van de kinderen. De vraag is of de rechtspraak nu opnieuw zo duidelijk kant zal kiezen voor een groep 'potentiële slachtoffers'. 

Maar goed, 20 december dus, een dag die veel one percenters in hun digitale kalender zullen hebben aangevinkt. 

Verzoekschrift

Van de site van het OM:

'Het gaat om een civielrechtelijke verzoekschriftprocedure. Het OM heeft twee verzoekschriften ingediend bij de rechtbank. Het ene verzoek is gebaseerd op artikel 2:20 van het Burgerlijk wetboek. Dit artikel bepaalt dat een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde door de rechtbank op verzoek van het OM kan worden verboden en ontbonden. Het andere verzoek is gebaseerd op artikel 10:122 van het Burgerlijk wetboek en ziet op buitenlandse onderdelen van Bandidos Motorcycle Club.'

'De verzoekschriften zijn nu binnen gekomen bij de rechtbank. De rechtbank moet gaan beoordelen of Bandidos MC in strijd is met de openbare orde. Bandidos zal in de gelegenheid worden gesteld een zogenaamd verweerschrift in te dienen. De rechtbank bepaalt na binnenkomst van dit stuk hoe de procedure verder zal verlopen. Normaal gesproken vindt er enige tijd na het indienen van het verweerschrift een openbare zitting plaats. De procedure eindigt met het geven van een beschikking.'