Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Politie gaat 1500 mannen onderzoeken op DNA in Nicky Verstappen-zaak

Politie zegt alles op alles te zetten om deze zaak op te lossen

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

In een eerder stadium zijn de aangetroffen DNA-sporen in het onderzoek Nicky Verstappen al vergeleken met de dna-profielen in de Nationale dna-databank. In deze landelijke database zitten ongeveer 270.000 profielen. Dit onderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. Na die constatering zit er nu weinig anders op dan het benaderen en het één-op-één vergelijken van de dna-profielen onder de bevolking. 

Verdacht

Deze één-op-één dna-afname is de eerste stap in het totale dna-onderzoek dat zal worden uitgevoerd om opheldering te krijgen over de dood van Nicky. Een groep van ongeveer 1.500 mannen gaat binnenkort gericht worden benaderd om op vrijwillige basis medewerking te verlenen aan een directe één-op-één-vergelijking. Dit vooruitlopend op het grote verwantschapsonderzoek dat begin 2018 in Limburg zal worden gehouden. Feitelijk kun je stellen: iedereen die daar niet aan mee wil werken is misschien al verdacht.

Een groep van ongeveer 1.500 mannen gaat binnenkort gericht worden benaderd om op vrijwillige basis medewerking te verlenen aan een directe één-op-één-vergelijking.

Selectie

De één-op-één groep is na een zorgvuldige afweging geselecteerd door het onderzoeksteam. De groep wier dna nu onder de loep genomen gaat worden is onder andere samengesteld uit personen die voorkomen in het dossier dat in de afgelopen negentien jaar is opgebouwd en een groep personen waarvan bekend is dat zij destijds op de Brunssummerheide kwamen.