Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Nog veel mis met particuliere klinieken

DEN HAAG (ANP) - Er is nog veel mis met de zorg van particuliere klinieken in Nederland, concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een rapport.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

De ,,grote verbeterslag'' blijft volgens de onderzoekers uit. Te veel klinieken blijven ,,structureel achter'' op het gebied van de kwaliteit van operatieve zorg, patiëntenrechten en de omgang met kwetsbare groepen, zoals kinderen en ouderen. Ook zijn er tekortkomingen bij de kwaliteit van zorgprofessionals. ,,De inspectie vindt het van groot belang dat particuliere klinieken snel en aantoonbaar verbeteren, en zeker op deze vier thema’s''.

Het onderzoek heeft betrekking op 418 particuliere klinieken en twintig medisch diagnostische centra. Particuliere klinieken hebben de afgelopen jaren steeds meer taken van ziekenhuizen overgenomen. Het gaat om klinieken actief op het gebied van onder meer plastische chirurgie, oogheelkunde, orthopedische ingrepen en keel-, neus- en oorheelkunde.

Getoetst

Paulette Timmerman, directeur van belangenbehartiger Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), zegt dat de leden van deze organisatie ,,stelselmatig werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het verhogen van de patiënttevredenheid".

ZKN-leden worden volgens haar elk jaar door een onafhankelijke certificeringsinstantie getoetst op kwaliteit en veiligheid. ,,We zien dat het stelselmatig verbeteren, bijscholen en controleren duidelijk vruchten afwerpt. Tegelijkertijd zien we nu op detailniveau waar nog verbetering mogelijk is. Daar gaan we gericht mee aan de slag."

ZKN wijst erop dat het rapport ook 2016 betreft.