Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Blokhuis: blijf ggz-patiënt niet herkeuren

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid gaat er bij gemeenten op aandringen ggz-patiënten herkeuringen zoveel mogelijk te besparen. Sommige van deze patiënten dreigen minstens tweemaal te worden herkeurd, omdat het langer duurt voor ze aanspraak kunnen maken op langdurige zorg.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Sinds 2015 zorgt de gemeente ervoor dat mensen met een psychische stoornis 'beschermd' kunnen wonen, in de hoop dat ze langzamerhand een gewoon leven kunnen oppakken. Mensen voor wie dat te hoog gegrepen is, zouden een beroep moeten kunnen doen op langdurige zorg, maar die overgang loopt vertraging op. Blokhuis denkt dat die pas in 2021 rond is. De overgangsregeling die voor hen is getroffen is dan al verlopen, waardoor van iedere patiënt opnieuw moet worden vastgesteld wat hem mankeert en welke zorg hij nodig heeft.

Tweede Kamerlid Maarten Hijink (SP) wees erop dat ,,dat hun heel veel stress bezorgt''. Blokhuis is dat met hem eens. Hij ,,streeft naar rust'' voor deze cliënten en beloofde met de gemeenten te gaan praten. Maar hij kan hun niets voorschrijven, waarschuwde hij.