Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Onvrede over onderzoek naar klachten Ter Apel

TER APEL (ANP) - Een aantal (oud-)medewerkers van het asielzoekerscentrum in Ter Apel is het oneens met de conclusie van een commissie die onderzoek doet naar gezondheidsklachten onder het personeel. De commissie concludeerde dat veel klachten worden veroorzaakt door het slechte binnenklimaat. Een deel van de (oud-)medewerkers kan zich daar niet in vinden. Zij hebben andere klachten en maken zich nog steeds zorgen.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

Oud-beveiliger Mark Goes, die tussen 2006 en 2012 in het centrum werkte, heeft last van neurologische klachten. ,,Uit eerder onderzoek blijkt dat de bodem verontreinigd is, maar dat zie ik in dit onderzoek niet terug. Het klopt gewoon niet”, zegt hij. ,,We gaan dit rapport eens goed bestuderen en kijken dan of we actie gaan ondernemen.” Goes kent naar eigen zeggen tientallen mensen die denken dat er iets anders aan de hand is.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) liet een onderzoekscommissie onder leiding van Joop Atsma onderzoek doen naar de oorzaak van hoog ziekteverzuim. De commissie zegt dat de medewerkers vooral klagen over bloedneuzen, huidklachten en een te hoge bloeddruk.

Psychosociale factoren

De klachten worden versterkt door psychosociale factoren. Vooral tijdens de hoge instroom in 2015 en 2016 was de werkdruk enorm en was er onzekerheid over het aflopen van tijdelijke contracten.

De commissie heeft onderzoek laten doen naar de bodem en volgens haar is er geen sprake van een te hoge verontreiniging van de grond, het grondwater, het oppervlaktewater of het drinkwater, of blootstelling aan radioactiviteit.

Onzeker

Volgens COA-bestuurder Peter Siebers is het merendeel van het personeel blij dat er wel een verklaring is voor hun klachten. Siebers begrijpt dat (oud-)personeelsleden met andere klachten nog steeds onzeker zijn over de oorzaak ervan. ,,Ze kunnen voor vragen terecht bij de commissie", zegt hij.

Eerder al was er onzekerheid over de mogelijke aanwezigheid van chroom-6 in het gebied rondom het centrum. De onderzoekscommissie keek vooral naar de klachten die de laatste jaren zijn ontstaan. Ze adviseren het COA nu stappen te zetten naar een gezond werkklimaat. Het COA zegt de gemakkelijkste en meest voor de hand liggende zaken direct op te pakken.