Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Reeks nieuwe plannen moet lucht schoner maken

DEN HAAG (ANP) - Zo'n honderd extra maatregelen, van lokaal tot landelijk, moeten ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in heel Nederland gaat voldoen aan Europese normen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft de plannen samen met provincies en gemeenten opgesteld.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

Het pakket varieert van extra investeringen in elektrische laadpalen tot het aanpakken van specifieke kruispunten op plaatsen waar de uitstoot van stikstofdioxide te hoog is. Verder krijgen gemeenten als de plannen doorgaan de mogelijkheid om parkeertarieven te verlagen voor schonere auto's.

Vooral in een aantal drukke straten in binnensteden en rond intensieve veehouderijen is de lucht nog te ongezond, bijvoorbeeld door fijnstof. Van Veldhoven (D66) stelt dat de Europese normen geen eindpunt zijn. ,,Het kabinet streeft naar de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert.'' Die waarden zijn strikter dan die van de EU. ,,Het karwei is nog niet af, dit is slechts een tussenstap'', schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

Niet definitief

De plannen zijn nog niet definitief. Komende weken, tot begin mei, mag iedereen die dat wil zijn mening erover geven. Tegelijkertijd worden de kosten berekend.

Het verbeteren van de luchtkwaliteit is ook volgens de Gezondheidsraad gewenst. De raad adviseerde begin dit jaar de staatssecretaris nog hier prioriteit aan te geven, onder meer door de uitstoot van dieselvoertuigen en veehouderijen terug te dringen.

Milieudefensie probeert de staat langs juridische weg te dwingen tot maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar kreeg eind vorig jaar nul op het rekest bij de rechtbank in Den Haag. Die oordeelde dat de critici niet hebben aangetoond dat de overheid tekortschiet. ,,De resterende knelpunten zijn hardnekkig. Het aanpakken daarvan is een complexe aangelegenheid'', stelden de rechters. Milieudefensie ging in beroep.