Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Verplichte doelen voor recycling in EU-landen

STRAATSBURG (ANP) - De EU-lidstaten worden verplicht zichzelf scherpere doelen te stellen rond hergebruik, recycling en het terugdringen van afval en verspilling. Het Europees Parlement stemde woensdag in met de benodigde wetgeving, waar in december al een politiek akkoord over was bereikt.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Van verpakkingsmateriaal moet in 2030 70 procent worden gerecycled. In 2025 moet 55 procent van het huishoudelijk afval worden hergebruikt of gecomposteerd (nu is dat 44 procent) en in 2035 65 procent. Dan mag nog maar 10 procent worden afgevoerd naar een stortplaats. Nu is dat gemiddeld een derde.

In de omslag naar een kringloopeconomie moet afvalverbranding sterk worden teruggedrongen. Verder moet biologisch afbreekbaar afval eind 2023 in de hele EU gescheiden worden ingezameld. Het streven is om voedselafval, nu 90 miljoen ton per jaar, tegen 2050 te halveren. In 2030 moet het bijna een derde minder zijn.

Nederland doet het al relatief goed op het gebied van de circulaire economie en heeft veel van de doelstellingen al gehaald of binnen bereik.