Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Leerkracht mag meepraten over 'plofklassen'

DEN HAAG (ANP) - Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs wil leerkrachten in het basisonderwijs het recht geven mee te praten over het aantal kinderen in een klas. Maar een vetorecht over de groepsgrootte gaat hem te ver.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

De Tweede Kamer zou graag zien dat het aantal hele volle klassen, de zogenoemde 'plofklassen', wordt verminderd. Dat zou de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen en de werkdruk voor de leerkracht verlichten.

Schoolbesturen moeten voortaan advies vragen aan hun leraren over de grootte van klassen, vindt Slob. Ze houden in de nieuwe wet waaraan hij werkt de vrijheid om zelf te beslissen. Toch is dat adviesrecht volgens Slob ,,niet vrijblijvend''. Als een bestuur er niet uitkomt met het personeel, dan kan een geschillencommissie een school tot de orde roepen.

Slob wil geen limiet stellen aan het aantal leerlingen in een klas. Scholen moeten de ruimte houden om hun onderwijs in te richten zoals ze willen, vindt hij.