Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Staatsbosbeheer: dit biedt perspectief

AMERSFOORT (ANP) - Staatsbosbeheer, beheerder van de Oostvaardersplassen, ziet in de adviezen van de commissie-Van Geel aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling van het natuurgebied. De instantie zegt daarbij te streven naar een ,,maatschappelijk gedragen en praktisch uitvoerbaar beheer van de grote grazers” in de Oostvaardersplassen.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

Afgelopen winter liepen de gemoederen hoog op toen actievoerders de wilde edelherten, paarden en runderen in de Oostvaardersplassen wilden bijvoeren omdat die op eigen kracht niet meer genoeg voedsel konden vinden. ,,De afgelopen winterperiode heeft duidelijk gemaakt hoe verschillend er in Nederland wordt gedacht over het omgaan met grote dieren. De commotie die daarover is ontstaan draagt niet bij aan een brede waardering voor het prachtige Oostvaardersplassengebied”, aldus Staatsbosbeheer.