Paspoort mogelijke jihadisten terecht ongeldig

DEN HAAG (ANP) - De burgemeester van Den Haag heeft juist gehandeld door de paspoorten van twee potentiële Syriëgangers vervallen te verklaren. Hoewel er haken en ogen zitten aan het besluit van de burgemeester uit 2015, oordeelt de Raad van State dat de paspoorten toch ongeldig blijven.
@media (max-width: 679px){#fig-65e33a304a69f img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e33a304a69f img{#fig-65e33a304a69f img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-65e33a304a69f img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e33a304a69f img{#fig-65e33a304a69f img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65e33a304a69f img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e33a304a69f img{#fig-65e33a304a69f img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65e33a304a69f img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e33a304a69f img{#fig-65e33a304a69f img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

De minister van Binnenlandse Zaken vermoedde dat de mannen zich bij een jihadistische groepering wilden aansluiten in Syrië of Irak en vroeg de Haagse burgemeester het paspoort vervallen te verklaren. Jozias van Aartsen, in 2015 burgemeester van de hofstad, deed dat op basis van informatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Hoewel de RvS meent dat de burgemeester niet zomaar op het oordeel van de NCTV had mogen afgaan, constateert de instantie dat er wel voldoende aanleiding bestaat voor het vermoeden dat de mannen zich bij een terroristische groepering wilden aansluiten. De raad komt daarom tot de conclusie dat de burgemeester de paspoorten van de mannen vervallen mocht verklaren.