Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Kifid houdt zaken aan over rente bij krediet

DEN HAAG (ANP) - Klachteninstituut Kifid legt tientallen klachten over rentetarieven bij een doorlopend krediet tijdelijk op de plank, in afwachting van een nader oordeel van de Commissie van Beroep van Kifid. Die moet zich buigen over twee zaken waarin consumenten zich hebben beklaagd over hoge rentetarieven voor een doorlopend krediet bij Interbank.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

In de ene zaak concludeerde de geschillencommissie van Kifid eerder dat de bank een ontevreden klant geen rente terug hoeft te betalen. Hier is beroep aangevraagd door de consument.

In de andere zaak was het juist de financieel dienstverlener die beroep aantekende. Volgens de geschillencommissie zou de betreffende klant hier mogelijk te veel rente hebben betaald. De bank moest daarom over een periode van vier jaar het rentetarief herberekenen en eventueel te veel betaalde rente aan de consument vergoeden.

Op dit moment heeft Kifid enkele tientallen soortgelijke klachten in behandeling bij de geschillencommissie. Waarschijnlijk kunnen die zaken beter worden afgehandeld als de Commissie van Beroep duidelijkheid heeft verschaft.