Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Aantal wanbetalers zorgverzekering daalt

DEN HAAG (ANP) - Bijna 230.000 mensen vanaf achttien jaar hadden eind vorig jaar al een half jaar of langer geen zorgverzekeringspremie betaald. Dit is 1,7 procent van de betaalplichtigen. Er is een dalende lijn sinds de 2,2 procent niet-betalenden van 2014.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

,,De dalende trend bij de wanbetalers vanaf 2015 valt samen met aangepaste wetgeving, waardoor personen sneller kunnen uitstromen uit de wanbetalersregeling", aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Mannen zijn vaker wanbetaler dan vrouwen, 2,1 procent tegen 1,3 procent.

,,Van de mensen met een migratieachtergrond is 3,6 procent wanbetaler, tegen 1,1 procent van de mensen met een Nederlandse achtergrond", aldus het CBS verder. Het percentage wanbetalers is volgens het bureau ,,het hoogst bij mensen met een achtergrond in de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba, gevolgd door mensen met een Surinaamse, Marokkaanse en Turkse achtergrond".