Rutte: belasting daalt meer dan lasten stijgen

DEN HAAG (ANP) - Premier Mark Rutte gaat er nog altijd van uit dat de meeste mensen erop vooruit gaan. ,,Het Centraal Planbureau heeft gezegd dat 96 procent van de mensen erop vooruit gaat en gemiddeld met 1,6 procent. Dat is geen belofte, dat is constatering op basis van doorrekeningen waarin alles zit, ook de btw-verhoging, hogere zorgpremie en de hogere energierekening", zegt de VVD-bewindsman in een interview in het AD.
@media (max-width: 679px){#fig-65e1b3ec37641 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e1b3ec37641 img{#fig-65e1b3ec37641 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-65e1b3ec37641 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e1b3ec37641 img{#fig-65e1b3ec37641 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65e1b3ec37641 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e1b3ec37641 img{#fig-65e1b3ec37641 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65e1b3ec37641 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e1b3ec37641 img{#fig-65e1b3ec37641 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

De premier wijst erop dat de verwarring rondom de verouderde cijfers over de energienota niets te maken heeft met de raming van het CPB. ,,Die had de goede cijfers. En dinsdag komen ze met een update. Laten we even kijken waar het CPB mee komt. De belasting gaat per saldo meer omlaag dan de btw, de zorgpremie en de energielasten stijgen."

Volgens Rutte is er dan ook geen aanleiding om met een reparatie van de koopkracht te komen. ,,Ook volgend jaar en het jaar erop gaan de belastingen omlaag."

Klimaatplannen

De premier wijst er verder op dat in de discussie rond de CO2-reductie de bedrijven ook hun steentje gaan bijdragen. ,,Ik wil dat de bedrijven gaan meebetalen. Die moeten een eerlijk aandeel leveren."

Hoewel er van de burgers nogal wat wordt verwacht, moeten die zich volgens Rutte niet te bezorgd maken over de klimaatplannen. ,,We hebben de tijd tot 2050. Het hoeft allemaal niet morgen. Er moet meer ontspanning komen in de discussie. Ik zeg niet: gaat u rustig slapen, helemaal niet! Er is geen tijdsdruk, maar het is wel nodig. Los daarvan hebben we een probleem met de leveringszekerheid van fossiele brandstoffen en willen we niet afhankelijk zijn van Rusland en het Midden-Oosten."