Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Inflatie op hoogste niveau sinds 2002

DEN HAAG (ANP) - De inflatie in Nederland kwam afgelopen jaar uit op het hoogste niveau sinds 2002. Het leven werd in Nederland gemiddeld 2,6 procent duurder, mede door de verhoging van het lage btw-tarief. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was de Nederlandse prijsstijging ook een van de hoogste van de eurozone.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Onder meer eten en drinken werd duurder. Voor voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken moest vorig jaar in de supermarkt gemiddeld 4 procent meer worden betaald dan een jaar eerder. Dat was volgens het CBS de sterkste prijsstijging in ruim tien jaar tijd. De gemiddelde prijsstijging in restaurants, cafés en bedrijfskantines was 4,6 procent. De grotere prijsstijging van eten en drinken hangt samen met de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent per 1 januari 2019.

Goederen en diensten die onder het lage btw-tarief vielen waren in 2019 gemiddeld 4,1 procent duurder dan in 2018. In dezelfde periode was de prijsstijging van producten die onder het hoge btw-tarief vielen gemiddeld 2,3 procent.

Dalingen

Voor elektriciteit moest in 2019 gemiddeld 15,7 procent meer worden betaald op jaarbasis. De prijsstijging van gas bedroeg gemiddeld 10,6 procent. Dit kwam mede door hogere leveringstarieven en hogere heffingen op gas en elektriciteit.

Niet alles werd duurder, benadrukt het CBS. Onder meer thuiszorg daalde sterk in prijs. Ook mobiele telefonie, audio- en videoapparatuur werden goedkoper. Verder merkt het statistiekbureau op dat de loonstijging in Nederland voor het eerst in vijf jaar minder sterk was dan de stijging van de consumentenprijzen. De cao-lonen stegen volgens voorlopige cijfers vorig jaar in doorsnee met 2,5 procent op jaarbasis.

Op basis van de Europese geharmoniseerde prijsindex stegen de prijzen in Nederland met gemiddeld 2,7 procent. Alleen in Slowakije werd het dagelijkse leven in doorsnee nog iets duurder. Voor de hele eurozone gold een inflatie van 1,6 procent. Dat was in 2018 nog 1,7 procent. In de geharmoniseerde methode wordt geen rekening gehouden met de kosten van het wonen in de eigen woning.