doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_menu_allpages');

Defensie heroverweegt vergoeding cannabis voor veteranen

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Defensie heroverweegt het besluit om veteranen die medicinale cannabis gebruiken daarvoor geen onkostenvergoeding meer te geven. Veteranenombudsman Reinier van Zutphen dringt erop aan de kosten wel te vergoeden.
doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_image_article');
https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

Sinds 1 januari moeten veteranen die wiet gebruiken op aanraden van hun arts die zelf betalen. "Omdat aansluiting is gekozen bij de zorgverzekeraars is initieel besloten om na een overgangsperiode per 1 januari 2020 te stoppen met de vergoeding door Defensie. Momenteel wordt dit besluit, mede vanwege nog lopende wetenschappelijke onderzoeken, heroverwogen", aldus het ministerie.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_top_article');

Van Zutphen wijst erop dat naar het effect nog onderzoeken lopen van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) en de universiteiten van Leiden en Utrecht. In een brief roept hij minister van Defensie Ank Bijleveld op de resultaten daarvan af te wachten. Zo behandelt een professor van de MGGZ vijftien veteranen die lijden aan posttraumatische stressstoornis (PTSS) met cannabis, bijvoorbeeld om ze beter te laten slapen. Van Zutphen schrijft dat de eerste ervaringen daarmee positief zijn.

Zorginstituut

Reguliere Nederlandse zorgverzekeraars vergoeden medicinale cannabis momenteel evenmin. Het Zorginstituut oordeelde in 2017 dat eerdere onderzoeken waarin bewijs werd gevonden voor de werkzaamheid ervan, bijvoorbeeld tegen pijn, slapeloosheid en misselijkheid, van onvoldoende kwaliteit waren.

Hoeveel militairen momenteel medicinale cannabis gebruiken is niet bekend, maar het gaat vermoedelijk om een klein aantal.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_bottom_article');

Laatste nieuws