Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

RIVM: alert op risico's nieuwe technologie

DEN HAAG (ANP) - Nieuwe technologieën zoals virtual reality en 3D-printen zouden in de toekomst weleens voor gezondheidsproblemen kunnen gaan zorgen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) signaleert dat in een rapport.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

In het rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) schrijft het instituut dat het goed gaat met onze volksgezondheid. Nederlanders worden steeds ouder en de meeste mensen voelen zich gezond. Vervolgens gaat het RIVM in op tal van ontwikkelingen die de volksgezondheid juist bedreigen. Het gaat voor een groot deel om bekende problemen die bijvoorbeeld toe te schrijven zijn aan de vergrijzing, zoals een toename van chronische aandoeningen.

Het RIVM keek ook naar ontwikkelingen waarvan de gevolgen nu nog niet goed te overzien zijn. Zo waarschuwt het instituut dat het ,,voorstelbaar is dat langdurig verblijf in een virtuele werkelijkheid psychische en lichamelijke problemen kan veroorzaken''.