Kinderbescherming weer op de vingers getikt

DEN HAAG (ANP) - De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft onvoldoende zicht op de veiligheid van kinderen die op de wachtlijst staan voor hulp. ,,Maatregelen die zijn getroffen om dit te verbeteren, beperken de risico’s onvoldoende'', constateren de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
@media (max-width: 679px){#fig-65e71e5132b89 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e71e5132b89 img{#fig-65e71e5132b89 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-65e71e5132b89 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e71e5132b89 img{#fig-65e71e5132b89 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65e71e5132b89 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e71e5132b89 img{#fig-65e71e5132b89 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65e71e5132b89 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e71e5132b89 img{#fig-65e71e5132b89 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

De inspectiediensten waarschuwden in november al voor ernstige risico’s voor de veiligheid van kinderen, als gevolg van de lange wachtlijsten.

Volgens de inspecties staan er inmiddels bijna 2800 kinderen op de wachtlijst bij de RvdK. Gemiddeld moeten zij 30 dagen wachten voordat ze geholpen worden. Maar volgens de norm mag dit niet langer dan tien dagen zijn.

De RvdK moet voortaan van de inspecties elke vier maanden een voortgangsrapportage inleveren over zijn verbeterplan en maatregelen om de wachtlijst te verkorten. ,,De inspecties willen dat er alles aan wordt gedaan om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van de risicovolle situatie waarin zij verkeren.''