Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Miljoenen extra voor verduurzaming industrie

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet trekt komend jaar 60 miljoen euro extra uit voor verduurzaming van de industrie. Het geld is onder meer bedoeld voor projecten op het gebied van waterstof en de afvang en opslag van CO2. Voor innovatie in de elektriciteitssector is nog eens 35 miljoen euro beschikbaar, meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

De uitvoering van het eerder dit jaar gesloten Klimaatakkoord staat in 2020 centraal op het departement van minister Eric Wiebes. Met tal van maatschappelijke partijen zijn afspraken gemaakt over vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Die moet in 2030 bijna zijn gehalveerd ten opzichte van 1990.

De verdere afbouw van de gaswinning in Groningen is een ander dossier dat volgend jaar veel aandacht vraagt. Vorige week meldde Wiebes dat de gaskraan niet pas in 2030 dichtgaat, maar waarschijnlijk al in 2022.

Verder blijft het kabinet innovatie en verduurzaming door het bedrijfsleven stimuleren, om ervoor te zorgen dat Nederland ook de komende decennia kan blijven floreren. Daarbij wordt onder meer gekeken naar een groot investeringsfonds, gevuld met geld dat momenteel tegen een extreem lage rente kan worden geleend.