Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Red de Veluwe: milieurapport Lelystad rammelt

APELDOORN (ANP) - Het milieueffectrapport over de uitbreiding van Lelystad Airport rammelt aan alle kanten. Er is gerekend met verkeerde cijfers en er staat niets in over het effect van de uitbreiding op het milieu. Het ministerie van Infrastructuur dendert maar door en zadelt de inwoners van Gelderland, Flevoland, Drenthe, Overijssel en Friesland op met massa's laagvliegende vliegtuigen.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Dat zegt de actiegroep Red de Veluwe, die woedend is dat de onafhankelijke commissie mer het aangepaste milieueffectrapport voor Lelystad Airport woensdag heeft goedgekeurd. ,,We hebben een lijst met gevonden fouten naar de commissie en de minister gestuurd. Er is niets mee gedaan'', stelt de actiegroep. Actievoerders vonden in het oorspronkelijke milieueffectrapport zulke grote fouten dat er een geactualiseerde versie nodig was.

Red de Veluwe is verontwaardigd dat gebleken is dat ambtenaren van het ministerie geregeld contact hebben met medewerkers van Schiphol. Voor Schiphol is de uitbreiding van Lelystad Airport van levensbelang. ,,Die ambtenaren helpen mee met het opstellen van het milieueffectrapport en moeten dat ook zelf controleren. Zoals de slager die zijn eigen vlees keurt'', aldus Red de Veluwe.