Werkloosheid stabiel op 3,6 procent

DEN HAAG (ANP) - Het werkloosheidspercentage is in januari gestabiliseerd ten opzichte van een maand eerder, op 3,6 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
@media (max-width: 679px){#fig-65e3022f66db9 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e3022f66db9 img{#fig-65e3022f66db9 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-65e3022f66db9 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e3022f66db9 img{#fig-65e3022f66db9 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65e3022f66db9 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e3022f66db9 img{#fig-65e3022f66db9 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65e3022f66db9 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e3022f66db9 img{#fig-65e3022f66db9 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

In de eerste maand van het jaar waren er 329.000 werklozen. Vorige maand hadden bijna 8,9 miljoen mensen betaald werk. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 18.000 per maand toegenomen, zo merkt het statistiekbureau daarbij op.

Bijna 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 329.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn.

De rest van deze groep niet-werkenden, ruim 3,7 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is de laatste drie maanden met gemiddeld 11.000 per maand afgenomen, zo meldt het CBS. Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind januari 279.000 lopende ww-uitkeringen.