Door: Martijn Haas Fotografie:
Misdaad
4

Onderwereld met stomheid geslagen na uitspraken Passage

Bijltjesdag was het. In de onderwereld is met grote gelatenheid gereageerd op de uitspraak van het gerechtshof gisteren...

Bijltjesdag was het. In de onderwereld is met grote gelatenheid gereageerd op de uitspraak van het gerechtshof gisteren in de Passage-zaak. Daarin werd viermaal levenslang uitgedeeld. In het geval van Siegfried S, Jessy R. en Moppie R. was er wel enigszins de verwachting dat het die kant zou opgaan. Omdat zij namelijk in eerste aanleg ook al tot levenslang waren veroordeeld. In het geval van Dino S. was de schok veel groter. 

De afgelopen maanden hadden diverse redactieleden van Panorama contact met onderwereldfiguren. De algehele opinie luidde: Dino heeft een kans. Het werd niet luid van de daken geschreeuwd. Maar er waren reden om te mogen hopen op een vrijspraak. Criminelen wezen op de eerdere sucessen van Dino's advocaat Meijering op dit gebied. Nico Meijering's kantoor behaalde eclatante successen bij de vrijspraak van de moordverdachten Endstra. Ook hadden Meijering cum suis vrijspraak 'geregeld' voor Dino in de eerste aanleg van het Passage-proces, als het ging om zijn rol bij moordpraktijken. 

Voorzichtig klonken er zelfs geluiden dat het toch wel leuk zou zijn om samen met Dino weer eens het glas te kunnen heffen...

Het gerechtshof oordeelt nu keihard. Niets substantieels van wat de advocaten hebben ingebracht is 'gehonoreerd'. Hooguit dat bepaalde gedachtes en ideeën een moment zijn getoetst en gewogen. 

Er sluimert in het arrest van het hof iets door dat de rechters zich in deze zaak een beetje 'geschoffeerd' hebben gevoeld. Of dat zij zich op zijn minst niet geheel serieus genomen hebben gevoeld. Dit komt naar voren in de uitspraak als het gaat om de grote stoet getuigen die in deze zaak hebben gesproken. Een groot aantal onderwereldfiguren kwam zich melden bij de 'Schiphol-Bunker' met een kant en klaar verhaal: die Fred Ros die deugt voor geen kanten. Dat is een rasleugenaar. Niet de minsten wilden dat wel even kwijt. Denk aan criminele kopstukken als Piet S., Danny K, en zelfs onze eigen oud-collega Martin Kok. Het gerechtshof vindt nu juist dat deze mensen niet echt het achterste van hun tong lieten zien. Dat zij een 'gestuurd' verhaal oplepelden.

Daarbij mag worden opgeteld dat iemand als Dino - die drie jaar ondergedoken zat alvorens hij in 2010 werd opgepakt - volgens het gerechtshof wel degelijk bevriend was met zowel Holleeder als Jessy R, ondanks de in de rechtszaal ontkennende houding van de verdachte op dit gebied. Twee mannen die net als hem diep in het liquidatieverhaal zitten, volgens het gerechtshof.

De onderwereld was even stil. Er werd in de gesprekken die wij voerden zelfs al voorzichtig gespeculeerd over Dino. Wat zou hij gaan doen als hij vrij man zou zijn? Zou hij zich wreken op zijn vijanden? Zou hij zich juist in stilte terugtrekken?

Na gisteren weten we dat dergelijke vragen voorlopig niet meer aan de orde zijn. Dino is veroordeeld tot levenslang. Het gerechtshof acht bewezen dat hij samen met Willem Holleeder betrokken was bij de moord op Kees Houtman in 2005 en Thomas van der Bijl in 2006. 

We zijn gaan bellen, en enkele criminelen namen de telefoon op. Er wacht nu een gang naar het Hoog Gerechtshof voor Dino, zo luidt de algehele verwachting. En daarna zal hij bij een negatief arrest ongetwijfeld 'door marcheren' naar het Europees Hof. En dan misschien een herziening bij de Hoge Raad? En ding is zeker: Dino en zijn advocatenteam zullen alle procedures die zijn gevolgd bij dit proces tegen het licht gaan houden. Ze kunnen niet anders meer.

En natuurlijk is er de woede over de uitspraak. Lid van een criminele organisatie? "Ik acht het nog steeds niet bewezen," zegt iemand. Een ander reageert: "Nu is kroongetuige worden dus een interessante pensioenregeling voor moe geraakte criminelen."

Beroepscrimineel Rob Z., de veroordeelde oplichter, reageert on the record in de papieren Panorama van deze week in een interview met Vico Olling: "Er zit toch iets heel vreemds aan deze zaak en ik ben benieuwd of dat stand houdt voor de Hoge Raad. Die kijken namelijk niet meer of je schuldig of onschuldig bent, maar of het onderzoek juist is gegaan. Tja en daar zit nog wel een addertje.”

Rob Z.

Z. vervolgt:  “Kijk, er werden aan de lopende band mensen uit hun schoenen geschoten en niets werd opgelost dus justitie moest iets doen. Peter La Serpe klopte aan en ik begrijp dat het OM daar blij mee was. Maar Ros kan eigenlijk niet omdat het een 'besmette bron' is. Hij was voor de rechtbank al veroordeeld en had dus de beschikking over dossiers. Dan kan hij naar het Hoger Beroep toe dus zijn verhaal voorbereiden en waar nodig bijsturen. Dat zou voor de Hoge Raad nog wel eens een dingetje kunnen zijn. Ja hoor, daar ben ik best wel van overtuigd. Hahaha, dan verwijzen ze de zaak terug en moet ie straks overnieuw! Moet je nagaan wat er dan gebeurt!”

Maar over het algemeen genomen is er die schok: een van de grootste Nederlandse criminele kopstukken zal voor de rest van zijn leven in het gevang blijven.