Door: Martijn Haas Fotografie:
Misdaad
5

Heeft Holleeder nog een kans?

Het was een zware week voor Willem Holleeder. En dat was hem ook wel een beetje af te zien. Hij oogde dun en ouder gewor...

Het was een zware week voor Willem Holleeder. En dat was hem ook wel een beetje af te zien. Hij oogde dun en ouder geworden. Iemand in de rechtszaal fluisterde vanmorgen: "Hij is zo mager joh, het lijkt wel of ze een broer van de oude Willem hier hebben gebracht!"

Op de van hem bekende 'korzelige manier' beklaagde Holleeder zich over enkele zaken die hem dwars zitten. Ten eerste is er begin juni een uitzending geweest van Een Vandaag waarbij enkele dossier-stukken naar voren zijn gebracht. Verklaringen- en bewijsstukken van zussen Astrid Holleeder en Sonja Holleeder die feitelijk nog 'onder de rechter zijn' en nog niet aan de orde zijn gekomen bij een inhoudelijke behandeling. Allemaal pogingen om de rechtbank te beïnvloeden, om de publieke opinie te bespelen en om getuigen te beïnvloeden, zo sprak 'De Neus', in een door hem zelf uitgesproken brief aan de rechter.  

Dino Soerel

Ten tweede ergerde Holleeder zich aan de manier waarop het Gerechtshof vorige week meende hem bij de veroordeling van Dino Soerel 'mee te nemen'. Het gerechtshof is van mening dat Soerel en Holleeder samen opdracht gaven tot liquidaties. Ook daarin speelt weer mee dat Holleeder bang is dat de rechtbank in zijn zaak niet 'onbevooroordeeld' kan vonnissen.

Tot slot had Holleeder een primeur. Hij gaf aan dat 'getuige Winklaar' bij een verhoor heeft aangegeven dat zijn verhaal verzonnen was. Vorig jaar kwam het OM met het nieuws dat deze Antilliaan samen met ene Valentijn de opdracht tot een moordaanslag op de zus van Holleeder - Astrid - had aangenomen. Tegen betaling zouden de twee Antillianen 'Judas' gaan liquideren, zo bleek uit tapverslagen.

Nu zegt Winklaar dus dat dat helemaal niet waar is. Dat hij destijds alles uit zijn duim had gezogen. Een verklaring die door het OM bevestigd werd vanmorgen, al zegt het OM ook nog niet over deze affaire heen te willen stappen.

De rechter stelde Holleeder gerust dat hij af zal gaan op zijn eigen oordeel. Een korte mededeling tijdens een korte zitting. 

Losgeld

Ondertussen breekt er voor echte Holleeder-watchers een interessante tijd aan. Meer en meer komt het verleden van Holleeder onder het vergrootglas te liggen. De eerste jaren van zijn criminele loopbaan, de jaren van de Heineken-ontvoering in 1983. Een periode waarin hij volgens de algehele opinie samen met mede-ontvoerder Cor van Hout de basis zou hebben gelegd voor zijn door misdaad vergaarde miljoenen.

Holleeder heeft hierover nu 'onder embargo' de nodige verklaringen afgelegd. En daaruit is ook al gelekt. Alweer niet door Holleeder zelf, maar als gevolg van de praktijk dat deze verklaringen zijn ingebracht in het Passage-proces - en dat advocaten, rechters en officieren daar inzage in hebben gehad - en dat is door iemand uit deze selecte groep doorgespeeld naar journalisten.

Uit die verklaringen komt naar voren dat Holleeder zegt dat het laatste nooit gevonden deel van het losgeld van de Heinekenontvoering niet is begraven in Parijs, zoals zijn zus Sonja stelt- en zoals de in 2006 geliquideerde Thomas van der Bijl stelde bij gesprekken die hij had met de politie (kort voor zijn dood). Een lezing die ook is geboekstaafd in De ontvoering van Alfred Heineken, de bestseller van Peter R. De Vries.

Nee, Holleeder zelf zou dit geld hebben begraven en weer hebben opgegraven in een bos bij Zeist. Zo valt te lezen in zijn 'embargo-verklaringen'. Hij zou kort na het klappen van de ontvoering vanuit een onderduikadres in Parijs naar Nederland zijn gereden om het geld zelf weer op te pikken waar hij het eerder had begraven, met de schep in de hand.

Paspoortcontrole

Panorama werd de afgelopen dagen diverse malen via e-mails van een collega bericht dat dit 'groot nieuws' is. Want het zou aantonen dat veel zaken die voorheen vast stonden toch anders liggen. En dat zou gedurende de procesgang in het voordeel van Holleeder gaan werken, zo luidde de suggestie, met een ondertoon van "want wat weten die zussen Sonja en Astrid nou precies?".

Panorama deed vanmorgen bij de rechtbank aan de Parnassusweg navraag bij verschillende goed ingevoerde verslaggevers in de Holleeder-materie. Daaruit rees het beeld naar voren dat die verklaring van De Neus best wel dubieus is. Want als Holleeder vanuit een schuilplaats in Parijs naar Nederland is gereden- en mogelijk ook weer terug, dan zou hij dus 'viermaal' een grenspost zijn gepasseerd. En dat in een periode dat er bij iedere grensovergang nog volop controle was. 

Het kan, maar het moet een zéér riskante operatie zijn geweest voor de Heinekenontvoerder, naar wie toen een groot politieapparaat op zoek was.

Details

Een interessante tijd breekt dus aan. Want er zullen meer van dit soort 'details' naar voren gaan komen. Ja, het hele verleden van de man en zijn zussen zal overhoop komen te liggen. In ieder geval zeker als het financiën aangaat, zo vermoeden we.

Of dat zoiets dan uiteindelijk ook echt effect heeft bij de rechtbank - of dat het puur een 'achterhoedegevecht' is, daarover kan alleen de rechtbank een uitspraak doen. Daarover gesproken; het blijft natuurlijk wel een liquidatieproces over moord- en doodslag. Geen familie-erfeniskwestie.

Het gerechtshof liet vorige week in ieder geval blijken dat het in een soortgelijke zaak - het Passage-proces - vrij weinig waarde hecht aan de 'eigen lezing' van verdachten als Dino Soerel, als het ging om de toedracht van allerlei gebeurtenissen.

Het gerechtshof was van mening dat de getuigenis van deze verdachte gekleurd was door de behoefte het eigen aandeel bij grote misdaden weg te vagen.

De volgende pro forma zitting in het Holleederproces is 22 september. Begin 2018 gaat de zaak 'inhoudelijk' beginnen.