doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_menu_allpages');

Bij de politierechter: ‘God heeft zich niet als getuige gemeld’

Stond haar leven nog niet zo lang geleden vooral in het teken van Koning Alcohol, tegenwoordig vult Feyza haar dagen met bidden tot God. Die laatste weet namelijk alles, en Feyza vrijwel niets meer.
doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_image_article');
@media (max-width: 679px){#fig-63d69be6b70b5 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-63d69be6b70b5 img{#fig-63d69be6b70b5 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-63d69be6b70b5 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-63d69be6b70b5 img{#fig-63d69be6b70b5 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-63d69be6b70b5 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-63d69be6b70b5 img{#fig-63d69be6b70b5 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-63d69be6b70b5 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-63d69be6b70b5 img{#fig-63d69be6b70b5 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}Politierechter

De laatste keer dat de 21-jarige Feyza* de rechtbank bezocht, liep ze zwalkend door het gangpad op de rechter af en liet ze zich onvast en overduidelijk dronken op een stoel zakken. Haar blik troebel en sloom.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_top_article');

Een gesprek viel niet of nauwelijks met haar te voeren, concludeerde de rechter nadat hij vergeefse pogingen had gedaan om haar aandacht langer dan een paar tellen vast te houden. Haar toestand, en het feit dat een reclasseringsrapport noodzakelijk werd bevonden, zorgde er destijds voor dat de zaak werd aangehouden.

Vandaag is Feyza terug voor poging twee. Hoewel ze nog altijd een allesbehalve scherpe en frisse indruk maakt, verzekert ze de rechter dat ze dit keer nuchter is. Al enkele maanden. Een begeleidster van de instelling waar ze tegenwoordig verblijft, bevestigt dat. Feyza drinkt al maanden geen druppel alcohol meer en is hard op weg haar jonge leven weer een beetje op orde te krijgen. Ook deze rechtszaak maakt deel uit van dat proces. In de tijd dat ze dagelijks dronken was, bouwde ze in rap tempo een indrukwekkend en gevarieerd strafblad op. Mishandeling van een agent, bedreiging, belediging, vernieling, diefstal; Feyza heeft het allemaal gedaan, al weet ze er in de meeste gevallen zelf niets meer van. Hetzelfde geldt voor de mishandeling waarvoor ze vandaag terechtstaat.

“U weet daar helemaal niets meer van?” vraagt de rechter.

“Ik was dronken,” zegt Feyza.

“Hoe kwam dat?”

“Door de alcohol,” trapt Feyza de open deur zonder enig plezier in.

“Dat snap ik, maar waarom dronk u nou zoveel?”

Feyza staart afwezig voor zich uit en haalt zwijgzaam haar schouders op.

“En nu?” vraagt de rechter. Wat doet u zoal op een dag?”

“Bidden,” zegt Feyza. “En koken.”

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_middle_article');

Vorig jaar zomer had ze thuis een aantal vrienden over de vloer toen ze ineens overvallen werd door een gierende honger. Ze liet haar bezoek alleen achter en wankelde in kennelijke staat de deur uit, op weg naar het afhaalrestaurant om de hoek. Terwijl ze daar op haar eten stond te wachten had ze een paar keer oogcontact met een andere jonge vrouw, die aan een van de tafeltjes zat te eten. De twee kenden elkaar.

“Wat kijk je nou?” zou Feyza tamelijk onvriendelijk door het restaurant hebben geroepen, waarna ze haar direct aanvloog. Ze plantte haar nagels in haar gezicht en trok haar hard aan haar haren van haar stoel af en naar de grond. Camerabeelden legden het tafereel feilloos vast. Het bezoek dat thuis op haar terugkomst zat te wachten, zag hun gastvrouw die avond niet meer terug. Feyza zat vier dagen in voorarrest. “Begint het weer een beetje te dagen?” vraagt de rechter.

Een moment kijkt Feyza hem glazig aan.

“Het was niet eenzijdig,” zegt ze zacht. “Zij vocht ook.”

“Maar u begon,” zegt de rechter. “Tenminste, als ik de getuigenverklaringen en camerabeelden moet geloven.

En zelf was ik er niet bij.”

“God wel,” zegt Feyza.

“Misschien, maar God heeft zich niet als getuige gemeld,” merkt de rechter op.

In het dossier zit ook een slachtofferverklaring. Sinds het incident wordt het slachtoffer naar eigen zeggen geplaagd door heftige nachtmerries. Ook hield ze lange tijd last van een pijnlijke rug en nek. De sporen van Feyza’s nagels waren in haar gezicht nog dagenlang zichtbaar en uit haar achterhoofd waren hele plukken haar getrokken. Haar kapper schrok zich een hoedje, schrijft ze. Ze eist een immateriële schadevergoeding van 650 euro.

“Van die krassen in haar gezicht zitten foto’s in het dossier,” stelt Feyza’s advocaat vast, “maar van die plukken haar niet. Dat er aan haren is getrokken, dat geloof ik allemaal wel, maar het staat wat mij betreft niet vast dat die uit haar hoofd zijn getrokken.”

“Waaruit dan wel?” onderbreekt de rechter hem.

“Sorry?” vraagt de advocaat.

“Waaruit dan wel?” herhaalt de rechter zijn vraag.

Zijn verwoede poging er niet hardop bij te lachen mislukt, maar aan de advocaat lijkt zijn humor niet besteed.

Voor de mishandeling krijgt Feyza een taakstraf opgelegd van 20 uur. De ingediende vordering van 650 euro matigt de rechter tot 150 euro.

*Alle namen in deze rubriek zijn om privacyredenen gefingeerd.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_bottom_article');

Laatste nieuws