Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Exitpoll: Nederland verdeeld over 'aftapwet'

Nederland is verdeeld over de nieuwe 'aftapwet' waar eerder met een grote meerderheid voor werd gestemd in zowel Eerste als Tweede Kamer.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Uit de exitpoll van Ipsos blijkt dat 49 procent voor en 48 procent tegen heeft gestemd. Bijzonder is wel dat er maar liefst drie procent van de stemmen blanco zijn. Dit stipt meteen het probleem van de nieuwe wet aan. Veel mensen in Nederland hebben namelijk geen idee wat de nieuwe wet precies inhoud.

Opkomst

Om het laatste referendum dat we in Nederland houden geldig te laten verklaren moest er een opkomst zijn van minimaal 30 procent. Dat lijkt geen enkel probleem want volgens Ipsos ligt de opkomst op 48 procent. 

De nieuwe wet moet de bevoegdheden van de geheime diensten gaan uitbreiden. De grootste verandering daarbij is dat de inlichtingendiensten op grotere schaal internetgegevens kunnen gaan aftappen. Wel moet daar eerst toestemming voor worden gegeven door een onafhankelijke commissie. 

En nu? 

De uitslag van dit referendum is niet bindend voor het kabinet en de Tweede Kamer. Zij kunnen zoals al vaker is voorgekomen de uitslag naast zich neer leggen. Als de meerderheid uiteindelijk voor de wet stemt dan het er meteen doorheen, mochten de tegen-stemmers de meerderheid hebben dan moet er een heroverweging plaats vinden.