doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_menu_allpages');

'Geef dieren Oostvaardersplassen meer ruimte'

DEN HAAG (ANP) - De dieren in natuurgebied Oostvaardersplassen moeten meer ruimte krijgen. Dat kan door alsnog een verbinding te maken met het Horsterwold, een bosgebied nabij Zeewolde. Zeven dier- en natuurorganisaties dringen daar bij de provincie Flevoland op aan.
doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_image_article');
@media (max-width: 679px){#fig-60cdae9fc2bbd img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60cdae9fc2bbd img{#fig-60cdae9fc2bbd img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-60cdae9fc2bbd img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60cdae9fc2bbd img{#fig-60cdae9fc2bbd img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-60cdae9fc2bbd img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60cdae9fc2bbd img{#fig-60cdae9fc2bbd img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-60cdae9fc2bbd img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60cdae9fc2bbd img{#fig-60cdae9fc2bbd img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

De organisaties wijzen erop dat er al lang plannen lagen voor deze verbinding, tot het kabinet daar in 2010 een streep door zette. De edelherten, Heckrunderen en konikpaarden in de Oostvaarsdersplassen kunnen beter uit de voeten in een groter gebied waar ze tijdens strenge winters bijvoorbeeld voedsel en beschutting kunnen vinden.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_top_article');

De Dierenbescherming, Caring Vets, Dierbaar Flevoland, Fauna4Life, IVN, SoortenNL en de Zoogdiervereniging willen recreatie in het grotere natuurgebied beperken tot de randen ervan. Ook vinden ze dat het afschieten van dieren echt tot een minimum zou moeten worden beperkt. Afgelopen winter stierven fors meer grazers dan voorgaande jaren, de meeste werden afgeschoten omdat ze te zwak waren om de winter te overleven.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_bottom_article');

Laatste nieuws