Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Kabinet laat ondernemer meepraten over regels

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil ondernemers, met name in het midden- en kleinbedrijf, de komende jaren meer betrekken bij regelgeving in hun sector. Zij mogen bijvoorbeeld vooraf meepraten over de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van nieuwe regels. Ook wordt de regeldruk voor ondernemers verlaagd door waar mogelijk bestaande regels te schrappen.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

Ondernemers doen belangrijk werk voor Nederland, benadrukt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). ,,Of het nu gaat om het ontwikkelen van nieuwe apps of het bieden van de juiste zorg, professionals moeten tijd en ruimte hebben om hun beroep uit te oefenen. Zonder dat ze daarbij gehinderd worden door onnodige of onduidelijke regels.''

Het kabinet wil bovendien meer ruimte geven aan experimenten om te kijken welke regels nodig zijn voor innovaties of nieuwe ontwikkelingen. Ook ,,efficiënter en slimmer toezicht'' moet ertoe bijdragen dat ondernemers minder last krijgen van regeldruk.