Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

'Laat vervuiler in luchtvaartsector betalen'

AMSTERDAM (ANP) - Luchtvaartmaatschappijen zouden gestimuleerd moeten worden om met zuinigere toestellen te vliegen. Dit kan mogelijk door hogere luchthavengelden te rekenen voor vervuilers, zoals in het regeerakkoord wordt vermeld. Dat staat in een actieplan van circa twintig transportorganisaties en kennisinstellingen om de luchtvaartsector te verduurzamen.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

De partijen, waaronder Schiphol, KLM, de TU Delft, VNO-NCW en de NS, hebben het plan woensdag aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Een dergelijke extra belasting geldt al voor vliegtuiglawaai.

Volgens de partijen kan door een aantal ingrepen de uitstoot van schadelijke stoffen met 35 procent worden verlaagd in 2030. Naast zuinigere toestellen is ook schonere brandstof een effectieve manier om op korte termijn de uitstoot te verminderen, menen ze.

Milieuwinst

Milieuwinst kan verder worden geboekt door het optimaliseren van vliegtuigroutes en procedures. Nu nog zijn veel routes, door het overvolle netwerk in Nederland en Europa, overbelast en niet altijd efficiënt. Dit leidt tot extra uitstoot en vertragingen. Het beter afstemmen van start- en landingsprocedures en een betere vluchtplanning kunnen zorgen voor minder geluidsoverlast en een tiende minder CO2-uitstoot.

De partijen pleiten voor het inzetten van alternatief transport op kortere afstanden, bijvoorbeeld per spoor. Op routes tot 700 kilometer zou de trein een goed en zuiniger alternatief kunnen zijn. Hierin past ook de verdere ontwikkeling van de hyperloop.

CE Delft

Kansen zien de partijen ook op het gebied van elektrische en hybride voortstuwing van vliegtuigen. Nederland zou daar gericht onderzoek naar moeten doen, waarbij de toepassing van lichtere en sterkere materialen bij de fabricage van toestellen moeten worden meegenomen.

Verder zou de sector werk moeten maken van verduurzaming op de luchthavens zelf, bijvoorbeeld door kantoren en terminals klimaatneutraal te maken. Volgens specialisten van het onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau CE Delft is het actieplan ambitieus en uitvoerbaar.