Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Stintmaker wil met ministerie om de tafel

BILTHOVEN (ANP) - De fabrikant van de stint wil overleggen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over het besluit de voertuigen vooralsnog niet meer op de weg toe te laten. Volgens het bedrijf is het onderzoek waarop het besluit is gebaseerd niet volledig en is de zienswijze van de fabrikant er niet in meegewogen.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloot maandag dat de elektrisch aangedreven karren voorlopig niet meer mogen worden gebruikt. Ze deed dat op basis van voorlopig onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), politie en NFI (Nederlands Forensisch Instituut). Op 20 september kwamen in Oss vier kinderen van een voorschoolse opvang om het leven toen de stint waarin zij zaten met een trein in botsing kwam. De begeleidster en een meisje van elf raakten zwaargewond. De exacte oorzaak van dat ongeval wordt nog onderzocht.

Volgens directeur Edwin Renzen van fabrikant Stintum heeft het ILT in het voorlopig onderzoek geen oog gehad voor de zienswijze die zijn bedrijf zelf heeft aangedragen. ,,We hebben een brief aan het ILT gestuurd met een feitenrelaas, met het verzoek dit met de minister te delen. We zijn niet uit op ruzie, maar we worden door dit besluit voor een feit gesteld. Dat terwijl wij denken dat ze tot andere inzichten kunnen komen als we onze informatie delen. We willen een dialoog met het ministerie om onze punten naar voren te brengen."

Volgens de directeur is er op dit moment geen sprake van dat het bedrijf het op een rechtszaak wil laten aankomen. ,,We willen dit in goed overleg doen door in dialoog te gaan. Maar we moeten dit nog aanvragen bij het ministerie. Pas als die weg niet mogelijk blijkt, kijken we naar andere manieren zoals een gang naar de rechter."