Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Minister: gemeenten mogen meer experimenteren

DEN HAAG (ANP) - Gemeentes mogen best meer experimenteren. Waarom niet, als bijvoorbeeld grote gemeenten meer taken zelf willen uitvoeren? Als dat een dochter van een bezorgde vader in Amsterdam aan een woning helpt.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Dat vindt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Haar oproep komt voor in de Thorbecke-lezing, die ze in Zwolle had moeten houden. Maar omdat ze griep heeft, las haar secretaris-generaal de tekst voor.

Ollongren pleit voor meer experimenten en vernieuwingen binnen de bestaande Gemeente- en Provinciewet, die de bevoegdheden van lokale overheden regelt. Ze noemt de huidige ontwikkelingen een begin. Gemeenten krijgen al meer ruimte bij bijvoorbeeld zorg en jeugdhulp en bij de ontwikkeling van de omgeving.

Inrichting bestuur

Als het binnen de kaders gebeurt, moeten gemeenten ook meer hun eigen bestuur kunnen inrichten. Nu mogen ze niet zelf bepalen hoeveel raadsleden ze willen hebben. Of mogen ze niet zelf tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen regelen, of zelf meer belastingen heffen.

Waarom nee tegen een provincie als Zeeland die in overleg met gemeenten gemeentelijke taken wil uitvoeren, vraagt ze zich verder af. Als daardoor die directeur van die basisschool zijn school kan openhouden. Waarom nee tegen Sittard als die gemeente bevoegdheden overdraagt aan kleinere kernen als Guttecoven? Als dat de mensen meer betrekt bij het openbaar bestuur.

Het zijn allemaal oplossingen die Nederland verder helpen, aldus Ollongren. De regels mogen best worden opgerekt, als alles maar democratisch gebeurt en niet indruist tegen de rechtsstaat.