Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

'Huizen langs spoor moeten beter beschermd'

DEN HAAG (ANP) - Nieuwe huizen langs het spoor moeten beter worden beschermd tegen trillingen van het treinverkeer dat steeds verder toeneemt. Dat zegt topman Pier Eringa van ProRail in een interview met de Volkskrant.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

,,Meer treinverkeer en meer nieuwbouw kan leiden tot meer overlast bij onze bestaande én nieuwe buren'', zegt Eringa. ,,Gemeenten vinden het niet altijd prettig als we bij bouwplannen waarschuwen voor trillingen. Ze zijn bang dat de bouw duurder uitvalt, of dat de grond minder aantrekkelijk wordt. Wij steken onze vinger niet op om plannen te saboteren of te boycotten, maar om te waarschuwen.''

Eringa laat weten dat ProRail sinds 2015 bij tientallen bouwprojecten heeft aangedrongen op maatregelen om de gevolgen van trillingen te verminderen, zeker bij hoogbouw. Bij de bouw van appartementen en kantoren langs het spoor kunnen vloeren en wanden en fundering de trillingen beperken.

ProRail neemt bij nieuwe trajecten zelf ook maatregelen om huizen beter te beschermen. Onder meer door het plaatsen van rubbermatten in de fundering van het spoor.