Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Beleggers willen meer vrouwen in bedrijfstop

AMSTERDAM (ANP) - Beursgenoteerde bedrijven moeten er meer aan doen om vrouwen in het bestuur en de toezichthoudende raden te krijgen. Die oproep doet Eumedion, de belangenvereniging van institutionele beleggers. De organisatie heeft bedrijven die qua bezetting nog niet aan het streefcijfer van 30 procent zitten een brief gestuurd.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Steeds meer institutionele beleggers zijn volgens Eumedion bereid om voor de benoemingen van mannelijke bestuurders en commissarissen te gaan liggen, als het betreffende bedrijf nog onvoldoende vrouwen in de top heeft zitten. Volgens Eumedion leiden divers samengestelde bestuursorganen tot betere besluitvorming en tot een betere inschatting van de kansen en risico’s.

De belangenclub zou graag binnen twee jaar de nodige verbeteringen zien. De beursgenoteerde ondernemingen die wel aan het streefcijfer voldoen is een aanmoedigingsbrief gestuurd om blijvend aandacht te schenken aan genderdiversiteit.