Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Stikstof zet druk op plannen Landbouwminister

DEN HAAG (ANP) - Landbouwminister Carola Schouten blijft zoeken naar de "balans tussen landbouw en natuur", schrijft ze op Prinsjesdag. Die balans is door de stikstofdiscussie verder onder druk komen te staan.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

Het stikstofdossier, dat een groot impact lijkt te hebben op de agrarische sector en waarvoor haar ministerie verantwoordelijk is, komt nauwelijks aan bod in het persbericht van Schouten over de Prinsjesdagplannen. De stikstofproblematiek is een van de belangrijkste onderwerpen voor het kabinet de komende maanden.

Wel schrijft de minister dat het zoeken naar de balans tussen natuur en landbouw "door de huidige stikstofdiscussie alleen maar urgenter wordt".

Onvrede in agrarische sector

Schouten benadrukt in het persbericht vooral de omslag naar kringlooplandbouw en de 180 miljoen euro die ze reserveert voor het saneren van de veestapel. Schouten reageerde eerder verbolgen op het voorstel van coalitiegenoot D66 om de veestapel te halveren als oplossing voor de stikstofproblematiek.

Ook moet Schouten de plannen uit het klimaatakkoord uitwerken. "We gaan met de benodigde financiële middelen hard aan de slag voor een duurzamere landbouw en visserij, en een beter beschermde natuur", aldus de minister. Haar ministerie krijgt ook geld uit het klimaatakkoord, waardoor de begroting toeneemt van 880 miljoen in 2019 naar 1,4 miljard volgend jaar.

Vorig jaar kregen boeren nog een expliciete blijk van waardering in de Troonrede. Maar in de agrarische sector lijkt weer onvrede te heersen. Op 1 oktober staat een demonstratie gepland in Den Haag, onder meer uit woede over de manier waarop de politiek praat over de boeren.