Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Gedragsregels studentenverenigingen Erasmus

ROTTERDAM (ANP) - De Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft gedragsregels opgesteld voor haar negentig studentenverenigingen die niet alleen gelden tijdens introductieweken, maar voor het hele jaar. Zo wordt "geen enkele vorm van ongewenst gedrag (agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, ongelijke behandeling) binnen de studentenorganisatie getolereerd", maakte de universiteit dinsdag bekend.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Ook is afgesproken dat verenigingsbesturen erop toezien dat studenten zich tijdens activiteiten houden aan de (lokale) regelgeving, de tabakswet en drank- en horecawet in het bijzonder. Daarbij is overeengekomen dat het bestuur van een studentenorganisatie "geen gedragingen of uitlatingen" door leden of deelnemers tolereert, waardoor de studentenorganisatie zelf of de universiteit in diskrediet wordt gebracht.

Het bestuur van de studentenorganisatie is verantwoordelijk voor het beleid en de activiteiten van de vereniging. De nieuwe gedragscode wordt onderdeel van een regeling, waarmee verenigingen bestuursbeurzen ontvangen en gebruik kunnen maken van faciliteiten bij de Erasmus Universiteit.

Vorig jaar raakte een Rotterdams studentencorps in opspraak na onthullingen over grensoverschrijdend gedrag tijdens de kennismakingstijd.