doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_menu_allpages');

Rivierdijken mogelijk sterker dan gedacht

WESTERVOORT (ANP) - Een aantal rivierdijken in Nederland lijkt sterker te zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Nader onderzoek moet uitwijzen of de grootste dijkversterkingsoperatie ooit in Nederland daardoor een stuk goedkoper kan uitpakken. Voor het versterken van 1100 kilometer dijk in de komende jaren is 7,4 miljard euro uitgetrokken.
doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_image_article');
https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Op twee plekken in Nederland, langs de Maas en de IJssel, worden sensormetingen gedaan naar de sterkte van de grond onder een dijk in de zogenoemde onverzadigde zone. Dat is een tussenlaag in de dijk tussen het grondwater en de bovengrond. Uit de eerste metingen blijkt al dat deze tussenlaag compact en sterk is, aldus projectleider Martin Schepers van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_top_article');

"Met zo'n sterkere tussenlaag is er minder of zelfs helemaal geen dijkversterking nodig. Hoeveel dat uiteindelijk oplevert is nog niet te zeggen, maar werken aan de dijken is zo kostbaar dat alle beetjes helpen. Bovendien kan de hinder voor de leefomgeving worden beperkt", aldus Schepers.

Vernieuwingen

Dijkdeskundigen gaan nu in alle seizoenen voortdurend meten hoe de tussenlaag in de twee onderzoeksdijken zich houdt. Als de gunstige verwachting uitkomt, worden meer dijken op andere plaatsen in het land doorgemeten.

"Dergelijk onderzoek is nooit eerder gedaan", aldus Schepers. "Dijkbeheer is heel lang hetzelfde gebleven. Er komen nu veel vernieuwingen aan. Met moderne technieken als drones, sensoren en infrarood komen we tegenwoordig veel meer te weten over hoe dijken zich eigenlijk gedragen door het jaar heen. Waterschappen kunnen hun dijken daardoor veel nauwkeuriger monitoren. Dat is belangrijk voor bescherming tegen hoogwater en uiteindelijk ook de basis voor goedkoper en sneller bouwen."

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_bottom_article');

Laatste nieuws