Panorama nummer 15

  • Algemeen

Wat als de Russen vuren? Deze mannen beschermen ons tegen raketgeweld

Panorama nummer 15