DOSSIER

Olaf Hamers

Op 12 juli 2003 gaat de vrachtwagenchauffeur Olaf Hamers naar het echtpaar Jo en Ine Zwakhalen die in de Klavierstraat in Sittard wonen. Jo is autohandelaar en zit gezellig te praten met Audrey, zijn negen jaar oude kleindochter, die bij haar oma en opa op bezoek is. Jo ziet Hamers de garage binnenkomen en staat op om de klant in zijn kantoortje te ontvangen om diens koop van een BMW af te wikkelen. Even later rijden de verkoper en koper samen naar het postkantoor om de overschrijving te regelen. Na terugkeer van beide mannen gaan ze naar binnen om de betaling af te handelen.

Zwakhalen zou elfduizend euro van Hamers ontvangen. Zover komt het niet want Hamers haalt een pistool tevoorschijn en schiet Hamers door het hoofd. Zijn vrouw, die gewoon in huis is en hoogstwaarschijnlijk van de moord in het kantoortje getuige is, moet dit met de dood bekopen, want ook haar legt Hamers definitief het zwijgen op met een nekschot. Kleindochter Audrey wordt door het hoofd geschoten. Het meisje sterft niet, maar raakt dusdanig gewond, dat zij nooit meer geheel zal herstellen. Audrey heeft geen herinnering meer aan het misdrijf en kan zich niets meer van de schietpartij herinneren door het hersenletsel dat ze heeft opgelopen.

Het kleinkind is de enige ooggetuige van de moordaanslag, maar het OM meent ook zonder de getuigenis van het kleinkind voldoende bewijs te kunnen aandragen voor een veroordeling van Hamers. Volgens de rechtbank van Maastricht kan de dader alleen door de voordeur van het huis naar buiten. Getuigen hebben Hamers de garage van de Zwakhalens aan de Klaverstraat zien binnenlopen. Anderen hebben alleen Hamers naar buiten zien komen.

Daarom vindt de rechtbank het onwaarschijnlijk dat iemand anders voor de moorden verantwoordelijk is geweest. Verscheidene getuigen uit de buurt hebben gezien hoe de verdachte na de schietpartij het huis uitrent en wegscheurt in zijn net gekochte BMW. Omwonenden vinden kort daarna het levenloze lichaam van Ine Zwakhalen in de woning bij de garage. Jo en zijn kleindochter liggen zwaargewond in het kantoortje.

Levenslang voor Olaf Hamers

De officier van Justitie eist levenslange gevangenisstraf en de verdediger van Olaf Hamers wil vrijspraak van zijn cliënt. Op 8 april 2004 veroordeelt de rechtbank Olaf Hamers tot levenslange gevangenisstraf. Bij de straftoemeting houdt de rechtbank in het bijzonder rekening met de naar voren gekomen omstandigheden ten bezware van de verdachte. Gezien het feit dat de verdediging om vrijspraak vraagt, gaat deze in beroep bij de rechtbank van Maastricht.

Op donderdag 30 juni 2005 eist de advocaat-generaal ter zitting van het Gerechtshof te Den Bosch opnieuw namens het OM een levenslange gevangenisstraf, omdat hij bewezen acht dat Olaf Hamers wel degelijk de verdachte is geweest die de koelbloedige liquidatie heeft uitgevoerd. De verdediging van Olaf Hamers geeft in de pleitnota in hoger beroep aan dat het OM niet ontvankelijk dient te worden verklaard omdat met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte op een eerlijke proces is gehandeld.

Anders dan de raadsman betoogt, leiden deze verzuimen - ieder voor zich dan wel in onderling verband beschouwd - volgens het hof niet tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in zijn vervolging. Niet kan immers worden gezegd dat hier sprake is van een zodanig ernstig verzuim of van zodanige ernstige verzuimen, waardoor niet langer sprake kan zijn van een behandeling van een zaak die aan beginselen van behoorlijke procesorde voldoet. Evenmin is aannemelijk dat de verhorende ambtenaren doelbewust of met grove veronachtzaming van hun verhoorbevoegdheden gebruik hebben gemaakt. Gelet op het voorgaande ziet het Hof dan ook geen aanleiding om - behoudens deze constatering - gevolgen op grond van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering aan de genoemde handelwijze te verbinden.

Het Gerechtshof kan bij het bewijs gebruik maken van de verklaring van de kleindochter die, ondanks haar verwondingen, haar geheugen aan de gebeurtenissen gedeeltelijk heeft teruggekregen. Dat de kleindochter zou zijn voorgeprogrammeerd, zoals door de verdediging wordt gesteld, wijst het Hof af. Deze deelt, niet de visie van deskundige prof. dr. H.F.M. Crombag, zoals verwoord in diens rapport van 31 maart 2005, dat Audrey wist wat van haar verwacht werd, namelijk het identificeren van de persoon die op haar opa had geschoten. Evenmin volgt het Hof de deskundige in de door hem in dat rapport geuitte scepsis ten aanzien van de authenticiteit van een deel van Audrey's herinnering. Het Hof overweegt in dit verband als volgt. De verklaring van Audrey is naar het oordeel van het Hof op onderdelen zonder twijfel wél authentiek te noemen. In die gevallen verklaart Audrey bijvoorbeeld ‘dat het ineens in mij opkomt’. Bij het bestuderen van de op dvd opgeslagen videobeelden van het studioverhoor, waarvan ook de advocaat-generaal en de raadslieden van de verdachte kennis hebben genomen, is het Hof van overtuiging dat Audrey in die gevallen oprecht en spontaan vertelt wat haar plotseling te binnen schiet.

Het Hof is bekend met het verschijnsel dat bekend staat als de Wet van Ribot en dat inhoudt dat met het verloop van de tijd de omvang van een gat in de herinnering voor gebeurtenissen rond het oplopen van een hersentrauma kleiner wordt, waardoor het slachtoffer van een trauma in de loop van de tijd weer herinneringen terugkrijgt, die eerder verloren leken. Dit verklaart dat Audrey op 8 december 2004 zich plotseling fragmenten van het gebeurde op 12 juli 2003 herinnert en het verklaart ook dat pas in de loop van het studioverhoor, mogelijk door de herbeleving van het gebeurde op 12 juli 2003, in Audreys herinnering is teruggekomen dat zij een stukje van het pistool in de rechterbroekzak van de verdachte heeft gezien en dat zij zich de details omtrent het model en de grootte van het pistool kan herinneren.

Het Hof is van mening dat Olaf Hamers met voorbedachte rade heeft gehandeld. De hierboven genoemde feiten en omstandigheden rechtvaardigen naar het oordeel van het hof het opleggen van een levenslange gevangenisstraf.

Door de verdediging wordt beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad deed op 21 november 2006 uitspraak en heeft het beroep in cassatie verworpen.

Is er sprake van een gerechtelijke dwaling?

In mei 2013 biedt Nieuwsuur aandacht aan de zaak. Het vraagt zich af of er sprake is van een gerechtelijke dwaling.

Begin juni 2013, in een interview in De Telegraaf, beweert André Ponsing dat niet Olaf Bartels, maar zijn neef Henk Ponsing verantwoordelijk voor de moord op het echtpaar Zwakhalen uit Sittard in 2003. Hij zegt o.a. dat een buurtbewoonster zijn neef Henk Ponsing herkende toen die bij de moordplek wegrende. Ook beschikte zijn neef na de moord in een keer over veel geld terwijl hij daarvoor altijd geld van André moest lenen.

Deze zaak komt weer in het nieuws omdat de advocaat van de tot levenslang veroordeelde Olaf Hamers een herzieningsverzoek heeft ingediend bij de Hoge Raad.

Verder meldt De Telegraaf dat de politie probeerde om een gedetineerde, waarvan de naam bij de krant bekend is, een valse verklaring af te laten leggen. “De agenten beweerden van een cipier te hebben gehoord dat Olaf tegenover mij bekend had dat hij die moorden pleegde. Ik wist niet wat ik hoorde. Het was klinkklare onzin! Olaf heeft mij nooit zoiets gezegd,” aldus de gedetineerde in De Telegraaf. Toch bleef de politie aandringen bij de gedetineerde. Hij zou strafvermindering krijgen als hij alsnog een verklaring tegen Olaf Hamers af zou leggen.

John Peters, advocaat van Olaf Hamers, zegt in De Telegraaf dat hij zeker aangifte gaat doen tegen de betreffende rechercheurs.

Is de levenslange celstraf van Olaf Hamers, veroordeeld voor dubbele moord, terecht of onterecht? De 32-jarige vrachtwagenchauffeur heeft altijd ontkend. Hoogleraar Ton Derksen denkt dat hij onschuldig is. Derksen denkt nu een nieuwe gerechtelijke dwaling op het spoor te zijn.

Laaste nieuws

Lomans
Mannenpraat: Huurbaas sleept Mickey Rourke (bijna onherkenbaar inmiddels) voor de rechter
Misdaad
Speedboat-bezitter die haai voorttrekt veroorzaakt beroering (VIDEO)
Misdaad
Politie arresteert Spanjaard die douchende vrouwen filmt
Misdaad
Slachtoffer schietpartij Rotterdam Zeki Yumuşak
Hebbes
WIN: SPEEDLINK Racing Wheel en Mousepad
Bizar
Spaanse stier pleegt ‘zelfmoord’ nadat zijn hoorns in brand zijn gestoken (VIDEO)
Algemeen
Amsterdam wil dat ambtenaren zich genderneutraal gaan gedragen
Formule 1
Verstappen vindt Halo niks: 'Hoort niet bij Formule 1'