Op pad met de jeugdbeschermers van het Leger de Heils

   1709  

Cynthia is jeugdbeschermer bij het Leger des Heils. Vandaag heeft ze haar handen vol aan Claire (7) die PTSS heeft vanwege huiselijk geweld en aan Ramona (15) die binnenkort van een gesloten naar een open behandelgroep gaat. Panorama is erbij.

We zijn er. Are you decent?” sms ik Leger des Heils-jeugdbeschermer Cynthia om kwart over acht op een snikhete vrijdagochtend. Fotografe Hélène en ik staan een kwartier te vroeg voor haar deur en willen haar niet storen bij het opstarten van een dag die lang en ingewikkeld belooft te worden. “Ha, ha, ja, kom maar,” antwoordt ze en doet even later de deur open. Een chocoladekleurige labrador verwelkomt ons alsof hij ons al een heel mensenleven kent terwijl Cynthia ko e maakt. “Hij heet Snuffel,” zegt ze verontschuldigend. “Die naam had hij al. We hebben hem geadopteerd toen hij bij z’n vorige baasje weg moest.” Zo zie je maar, merken wij op, bij mensen van het Leger des Heils zijn alle verlaten en getroebleerde zielen welkom: zowel twee- als viervoeters.

Cynthia (30) is een vrouw met een prettige no-nonsense-uitstraling. Ze is klein van gestalte, maar compenseert dat ruimschoots met een krachtige persoonlijkheid: nuchter, opgewekt en zo te zien beslist geen dame die zich de kaas van het brood laat eten. Voor de afdeling jeugdbescherming van het Leger des Heils behartigt ze de belangen van twintig pupillen waarvan er zestien onder haar toezicht staan en waarvan ze er over vier de voogdij heeft. “Bij ondertoezichtstelling of OTS, zoals wij het noemen, hebben de ouders nog wel gezag, maar krijgen wij ook een stukje gezag omdat we dan mee gaan kijken,” legt ze uit. “Voogdij krijgen we op het moment dat de ouders ontheven worden uit het ouderlijk gezag: dan hebben ze niets meer over de opvoeding te zeg- gen. Beide maatregelen worden door een rechter bepaald.”

Moeder mishandeld door vader

Als eerste staat vandaag een rechtszitting in Breda op het programma. Hierin gaat besloten worden of de uithuisplaatsing van Claire* (7), een kind dat al drie jaar onder toezicht staat, met vier maanden wordt verlengd of niet. Het meisje zelf gaan we vandaag niet zien, kinderen mogen pas vanaf 12 jaar zelf aanwezig zijn bij rechtszaken.

“Claire is drie jaar geleden uit huis geplaatst naar aanleiding van een incident van huiselijk geweld,” vertelt Cynthia. “Ze was er getuige van dat haar moeder werd mishandeld door haar vader. Het kind woont nu al drie jaar bij haar opa en oma die tevens haar officiële pleegouders zijn. Al die tijd hebben Claires ouders de gelegenheid gekregen hun leven op orde te krijgen en te bewijzen dat ze haar opvoeding weer op zich kunnen nemen. Dat leek goed te gaan. Vader kreeg agressietherapie en ze kregen weer een stabiele relatie, gingen weer bij elkaar wonen, kregen een vaste woning, trouwden en kregen er een zoontje bij, inmiddels één jaar oud. 

Tijdens de zwangerschap en na de geboorte werd onderzoek gedaan waarna de Raad voor de Kinderbescherming besloot dat vader en moeder de gelegenheid kregen te laten zien dat ze deze keer wel een stabiele en veilige opvoedingsomgeving aan hun kind konden bieden met als voorwaarde dat ze mee zouden werken aan vrijwillige hulpverlening.”

Ondertussen meldde Cynthia Claire aan voor een uitgebreid psychologisch onderzoek. “Claires moeder blowde tijdens beide zwangerschappen dus hebben we laten onderzoeken of Claire daar schade van heeft ondervonden, wat niet aangetoond kon worden. We hebben ook een onderzoek laten doen waarin onderzocht werd of Claire zich veilig voelt bij haar ouders en of vader en moeder zich voldoende aan kunnen sluiten bij Claires leefwereld. Daar kwam een onvoldoende uit. De moeder liet goede dingen zien, de vader minder. Ook bleek dat Claire zich niet prettig voelt bij papa en dat ze nog regelmatig droomt van de mishandeling van haar moeder. Ik maakte me op voor een pittige zitting waarbij mijn insteek was dat de uithuisplaatsing dus gecontinueerd werd en Claire bij haar pleegouders blijft waar ze zich veilig voelt.” 

Dit is een voorstukje uit het blad. Wil je het hele verhaal lezen en hoe het werk van een jeugdbeschermer van het Leger des Heils eruitziet? Bestel de nieuwe Panorama dan hier, of lees het op Blendle.

 M. de la Haye

  • Redactie Panorama