Enkeltje Engeland voor Nederlandse drugscriminelen

   8213  

Per vrachtwagen, per boot, per helikopter: Nederlandse criminelen proberen op allerlei manieren drugs naar Engeland te smokkelen. Niet zo verwonderlijk, want er zijn al snel tientallen miljoenen euro’s mee te verdienen. Panorama onderzocht een aantal ingenieuze smokkelaars die toch tegen de lamp liepen. En flinke straffen kregen.

Momenteel bivakkeren 196 Nederlanders in een cel in Engeland. Daarvan zitten er 91 vast voor drugs. In totaal zitten er 1990 Hollanders in een buitenlandse bajes. In Engeland zit dus zo’n 10 procent van het totaal. Het aantal Nederlandse gedetineerden in het buitenland daalt al jaren. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat gevangenen hun straf vaker in Nederland kunnen uitzitten.

Lees ook: Jeugdige dame smokkelt pakketje cocaïne... in haar vagina

De grootste vangst van 2016

HOE: vissersboot  

WIE: Gerald van de K.

WANNEER: gepakt in augustus 2016

LADING: 950 kilo coke

STRAF: 12 jaar 

Ergens in de lente van 2016 kopen de Engelsman David Pleasants (57) en de 68-jarige Michael McDermott uit Ierland in het Engelse Kent voor 17.000 pond de vissersboot Bianca. Ze varen de boot naar Ramsgate aan de Engelse oostkust, waar ze onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de Bianca. Op

12 augustus voegt de 27-jarige Gerald van de K. uit Amersfoort zich bij het tweetal.
Na enkele dagen koerst de Bianca naar de Atlantische Oceaan, ten zuiden van Ierland. Naar alle waarschijnlijkheid hebben ze daar een ontmoeting met een ander schip, afkomstig uit Zuid- Amerika, en worden 38 balen cocaïne overgeladen op de vissersboot. De lading wordt verstopt onder zandzakken en zakken met gravel.

Lees ook: Gezonde drugssmokkelaars verstoppen wiet in nepwortels

De drie weten niet dat de Bianca al lange tijd in de gaten wordt gehouden door de Engelse politie. Dat Michael McDermott zich als schipper van een boot al eerder met drugshandel heeft bezig gehouden, heeft daar ongetwijfeld mee te maken. Zodra de Bianca voor de kust van Cornwall arri- veert, wordt het schip geënterd door speciale troepen van de poli- tie en de kustwacht. Die hebben ongeveer twee dagen nodig om de lading coke uit het schip te krij- gen. Elke baal cocaïne weegt tus- sen de 25 en 30 kilo. Straatwaar- de: totaal een slordige 90 miljoen euro. De grootste vangst van 2016.

In april van dit jaar wordt Gerald van de K. in Engeland veroor- deeld tot 12 jaar. Een relatief lichte straf, omdat hij schuld had bekend aan de smokkel. David Pleasants krijgt 14 jaar.

De hoogste straf is voor Michael McDermott. De gepensioneerde kapitein annex opa draait voor 16 jaar achter de tralies.

Vrienden en familie verklaren na de aanhouding van Gerald van de K. stomverbaasd te zijn. Hij zou zich nog nooit eerder hebben inge- laten met criminele activiteiten.

Lees ook: Vrouw smokkelt cocaïne in voorgevel!

Deze en zeven andere opmerkelijke drugsverhalen van Nederlanders staan deze week in Panorama. Die is hier te bestellen, of lees het hele artikel in Blendle.

  • Redactie Panorama